DASS Assessment

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗ រួចគូសរង្វង់លេខ 0, 1, 2 ឬ 3 ដែលបង្ហាញពីកម្រិតនៃការអនុវត្តរបស់អ្នកលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកាលពីសប្តាហ៍មុន។ បញ្ជាក់ថាមិនមានចម្លើយត្រូវឬខុសទេ។ សូមកុំចំណាយពេលច្រើនពេកលើប្រយោគនីមួយៗ។

The rating scale is as follows:
0 - Did not apply to me at all
1 - Applied to me to some degree, or some of the time
2 - Applied to me to a considerable degree, or a good part of time
3 - Applied to me very much, or most of the time

1 / 42

ខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំតូចចិត្តដោយសាររឿងតូចតាច

2 / 42

ខ្ញុំបានដឹងថាអំពីភាពស្ងួតនៃមាត់របស់ខ្ញុំស្ងួត

3 / 42

ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានអ្វីទាំងអស់

4 / 42

ខ្ញុំធ្លាប់មានការពិបាកដកដង្ហើម (ឧទាហរណ៍ ដកដង្ហើមញាប់ខ្លាំង ឬ ពិបាកដកដង្ហើមបើទោះក្នុងករណីមិនមានការប្រឹងប្រែងធ្វើចលនារាងកាយក៏ដោយ)

5 / 42

ខ្ញុំហាក់ដូចជាមានអារម្ម្ភណ៍ថាមិនអាចបន្តទៀតបាន

6 / 42

ខ្ញុំតែងតែប្រតិកម្មហួសកម្រិតចំពោះស្ថានភាពផ្សេងៗ

7 / 42

ខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍ញ័រ (ឧទាហរណ៍ ញ័រឬទន់ជើង)

8 / 42

ខ្ញុំពិបាកនឹងសម្រាក ឬ បន្ធូរអារម្មណ៍

9 / 42

ខ្ញុំបានរកឃើញថាខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ហើយខ្ញុំបានធូរស្បើយបំផុតនៅពេលវាបញ្ចប់បានទៅ

10 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលត្រូវទន្ទឹងរង់ចាំឱ្យកើតឡើងនោះទេ

11 / 42

ខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំងាយនឹងតូចចិត្តណាស់

12 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានប្រើថាមពលដែលភ័យបារម្ភសរសៃប្រសាទច្រើនណាស់

13 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំនិងធ្លាក់ទឹកចិត្ត

14 / 42

ខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមិនមានការភាពអត់ធ្មត់នៅពេលខ្ញុំត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារអ្វីតាមមធ្យោបាយណាមួយ (ឧទាហរណ៍ ក្នុងជណ្តើរយន្ត តាមភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ ត្រូវបានតម្រូវឱ្យឲ្យរង់ចាំ)

15 / 42

ខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាចង់សន្លប់

16 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍លើអ្វីៗទាំងអស់ អស់

17 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនមានតម្លៃជាមនុស្ស

18 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំងាយបាក់ទឹកចិត្ត/អាក់អន់ចិត្ត

19 / 42

ខ្ញុំបានបែកញើសគួរឱ្យកត់សម្គាល់ (ឧទាហរណ៍ ដៃបែកញើស) ក្នុងករណីគ្មានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ឬការប្រឹងប្រែងធ្វើចលនារាងកាយ

20 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយគ្មានហេតុផល

21 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជីវិតមិនមានតម្លៃ

22 / 42

ខ្ញុំពិបាកនឹងបន្ធូរអារម្មណ៍មកធម្មតាវិញ

23 / 42

ខ្ញុំពិបាកក្នុងការលេប (ចំណី ។ល។)

24 / 42

ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនអាចទទួលបានភាពរីករាយពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនោះទេ

25 / 42

ខ្ញុំបានដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់បេះដូងខ្ញុំក្នុងករណីដែលគ្មានការប្រឹងប្រែងចលនារាងកាយក៏ដោយ (ឧទាហរណ៍អារម្មណ៍នៃការកើនឡើងចង្វាក់បេះដូង បេះដូងលោតខុសចង្វាក់)

26 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្ត និង មិនសប្បាយចិត្ត

27 / 42

ខ្ញុំបានរកឃើញថាខ្ញុំឆាប់ខឹងណាស់មួរម៉ៅ

28 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជិតប៊ិះនឹងភិតភ័យស្លន់ស្លោ

29 / 42

ខ្ញុំពិបាកក្នុងការធ្វើឱ្យស្ងប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីមានអ្វីដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំអន់ខកចិត្ត ចិត្ត

30 / 42

ខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំអាចនឹងត្រូវបានរិះគន់រាំងស្ទះឬធ្វើអ្វីមិនកើតដោយកិច្ចការតូចតាចដែលប៉ុន្តែជាកិច្ចការដែលមិនគួរឱ្យវាធ្លាប់ស្គាល់ពាក់ព័ន្ធសោះនុះ

31 / 42

ខ្ញុំមិនលែងមានភាពរីករាយ(ចង់ធ្វើ)ឬមានភាពអន្ទះអន្ទែងចំពោះអ្វីៗជុំវិញខ្លួននោះទេ

32 / 42

ខ្ញុំពិបាកទ្រាំនឹងទទួលយកការរំខានពេលទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វីមួយ

33 / 42

ខ្ញុំបានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតានតឹងដ៏គួរឱ្យភ័យព្រួយ

34 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិតជាគ្មានតម្លៃ

35 / 42

ខ្ញុំមិនមានភាពអត់ធ្មត់ចំពោះអ្វីដែលរារាំងខ្ញុំ មិនឱ្យនឲ្យខ្ញុំបន្តជាមួយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើ

36 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លាំង

37 / 42

ខ្ញុំមើលមិនឃើញអនាគតដែលអាចធ្វើឱ្យឲ្យខ្ញុំមានសង្ឃឹមឡើយ

38 / 42

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជីវិតគ្មានន័យ

39 / 42

ខ្ញុំឃើញថាខ្លួនខ្ញុំចាប់មានអារម្មណ៍តក់ស្លុតខឹងឡូឡា

40 / 42

ខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពដែលខ្ញុំអាចភ័យស្លន់ស្លោហើយអាចបង្ហាញភាពឆោតល្ងង់របស់ខ្លួនឯង

41 / 42

ខ្ញុំបានជួបប្រទះការញ័រ (ឧទាហរណ៍ ញ័រដៃ)

42 / 42

ខ្ញុំពិបាកបញ្ចប់ការងារឬរកគំនិតផ្តួចផ្តើមធ្វើអ្វីផ្សេងៗ (ខ្វះថាមពល និង កម្លាំងជំរុញចិត្តឳ

Your score is

0%